A projekt háttere

Jelen cikkünkben a Fővárosi Vízművek és a Centaer Consulting között 2018 márciusa és decembere között megvalósult sikerprojektünkről szeretnénk szót ejteni. A Fővárosi Vízművek Közép-Kelet Európa egyik vezető víziközmű-szolgáltatója. Az elmúlt évek során munkavállalói tízezreinek értékteremtő tevékenysége járult hozzá sikerükhöz. Együttműködésünk apropójaként szolgált közműtársaság az évben ünnepelt 150. születésnapja. Ennek alkalmából a cél az volt, hogy a munkavállalók számára minden napot ünneppé tegyünk. Ezt a Motivive nevű szoftveralkalmazásunk segítségével valósítottuk megegy történeti keretben, mely szerint a felhasználók egy környezetbarát online vízivárost építhettek fel. Emellett a program során a vállalati kultúra fejlesztése és a közös értékek erősítése is előtérbe került.  A programot három alappillérre építettük: hagyománykövetés, innováció és együttműködés. Ez összhangban állt a Fővárosi Vízművek 150 éves jubileumi hagyomány és innováció mottójával. 

Célkitűzések – szervezeti kultúraváltás 

Motivive egy olyan gamification alapú szoftvermelyet elsősorban üzleti környezetben történő használatra terveztünk. A platform lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy egy játékosított környezetben, egy történeti keretben éljék meg mindennapjaikat. Így a felhasználók nem pusztán kötelességből teljesítik a vállalat elvárásait és követik a kitűzött szervezeti célokat, hanem önmagukért is teszik azt, élvezetből és belső motivációból. Közösségerősítő és lelkesítő erejénél fogva a munkavállalói teljesítmény és elköteleződés növelése által éri el a vállalati teljesítmény javulását. Cél volt olyan gyakorlatok elterjesztése, szokássá, alapvető együttműködési normává alakítása, amelyek a vállalat céljainak elérését támogatják. Hisszük, hogy azok a gyakorlatok működtethetők jól és hosszú távon, amelyek a munkatársak számára is élményt, inspirációt, fejlődést hoznak. Így válhat közös szokás a kommunikációs csatornák használata, közös feladatmegoldás és a mindennapos visszajelzés adása a Fővárosi Vízművek esetében is.

A szoftver bevezetésének és alkalmazásának folyamata 

Motivive rendszerének megértéséhez és a játékos keretrendszer használatához nem volt szükség specifikus előzetes játékismeretre. A felület használatáról, a menüpontokról és a játék céljáról megfelelő tájékoztatást kaptak a felhasználók játék közben. Ehhez többek közt rövid oktató videókat készítettünk, melyeket a rendszerbe belépve tekinthettek meg. A különböző online és offline feladatokkal kapcsolatos instrukciókat mindig jó előre megkapták, illetve lehetőséget teremtettünk a kérdezésre is, ha valami nem volt érthető számukra.

Viziváros építése a Motivive szoftverben a Vízművek és a Centaer közös projektjének keretén belül.Ahogyan már említettük, a programot három pillérre építettük fel: 

Eredmények

A Motivive szoftveralkalmazás elérhető volt számítógépről, tabletről és okostelefonról is, ami egyaránt lehetőséget adott az irodai környezetben történő használatra és az irodán kívüli feladatvégzésre. A felhasználók feladatai voltak tehát az online és offline kihívások teljesítései, pontok szerzése és a víziváros felépítése. Ebben egy kis versenyt is generáltunk a játékosok közt, hiszen az egyéni és a csoportos eredményeket ranglistára helyeztük. Emellett anonim statisztikákat vezettünk a résztvevők aktivitásáról is. A Motivive szoftveralkalmazás segítségével sikerült elérnünk a szervezeten belül a következőket:

Ha szeretnél konkrét számokat, mutatókat megismerni a projekt eredményéről, kattints ide.