Munka világába új generáció teszi be a lábát. Számukra már teljesen természetes és elvárt, hogy izgalmas környezetben, azonnali sikerélménnyel dolgozzanak. A gamification megoldások, a játékba beépített munkafolyamatok beépülnek a vállalat életébe. Nagy mértékben növelhető a belső motiváció, eredményesebb pozitív megfogalmazásban adható a visszajelzés, ezzel csökkenthető az elvándorlás kockázata.

A fő szempont a pozitív visszajelzés, melynek célja egyrészről, hogy elismerjük a munkatársak teljesítményét, és lelkesítsük őket a további eredményes munkavégzésre. Másrészről, amennyiben nem elvárásainknak megfelelően teljesítenek, segítsünk megérteni és rámutatni hogyan érhetik el hatékonyabban a szervezet céljait. A Gamification rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az egyének saját habitusuknak, érdeklődésüknek megfelelő pozitív visszajelzéseket kapjanak. A pozitív megerősítések gyakorisága ráadásul tetszőleges, és némi odafigyelésen kívül nem kerül semmibe.

A munka során elért egyéni és csoportos eredmények (teljesítménymutatók) a gamification platformon láthatóvá válnak, így sarkalva a munkavállalókat együttműködésre, a szervezeti elvárt mutatószámok elérésére, ennek megvalósítása érdekében versengésre, felfedezésre, részvételre.

Tehát egy sikeres gamification projekt során a rendszerbe épített gyors visszajelzések motiválnak, irányt mutatnak, így segítve elő a vállalat céljainak megvalósulását. A játékon belüli visszajelzés tehát egyáltalán nem játék.